Showing: 1 - 7 of 7 RESULTS

Kazys Ambrasas SJ. Sutiktasis kelyje…

Jau ne pirmą kartą sėdėdamas „Mūsų gamtos“ žurnalo redakcijoje vis išgirstu porinant mūsų vyriausiąjį apie pietinį, bene grybingiausią mūsų kraštą. Jis ypač ima apie Dzūkiją …

Kabelių parapijos šimtmetis

Rugpjūčio 15 dienos popietę Kabelių bažnyčioje prasidėjo tituliniai Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai. Sugiedoję Švč. Mergelės Marijos litaniją, gausiai susirinkę tikintieji ant Viešpaties …

Naujasis klebonas Bronius Krakevičius

2021 m. birželio 16 d. Vilniaus arkivyskupija pranešė apie arkivyskupijos diakonams ir kunigams įteiktus naujus paskyrimus.Pranešime nurodyta, kad Bronius Krakevičius atleidžiamas iš Valkininkų Švč. Mergelės …

Sekminių patirtis Kabeliuose

Birželio pirmąjį sekmadienį švenčiama Tėvo diena Kabelių parapijoje sutapo su Sekminėmis ir Pirmąja Komunija. Šiandieninėje visuomenėje apie dvasinę patirtį vengiama kalbėti, bijant sulaužyti materialistinio mąstymo …