Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS

Naujasis klebonas Bronius Krakevičius

2021 m. birželio 16 d. Vilniaus arkivyskupija pranešė apie arkivyskupijos diakonams ir kunigams įteiktus naujus paskyrimus.Pranešime nurodyta, kad Bronius Krakevičius atleidžiamas iš Valkininkų Švč. Mergelės …

Sekminių patirtis Kabeliuose

Birželio pirmąjį sekmadienį švenčiama Tėvo diena Kabelių parapijoje sutapo su Sekminėmis ir Pirmąja Komunija. Šiandieninėje visuomenėje apie dvasinę patirtį vengiama kalbėti, bijant sulaužyti materialistinio mąstymo …