Showing: 1 - 10 of 16 RESULTS

Kabelių parapijos šimtmetis

Rugpjūčio 15 dienos popietę Kabelių bažnyčioje prasidėjo tituliniai Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai. Sugiedoję Švč. Mergelės Marijos litaniją, gausiai susirinkę tikintieji ant Viešpaties …

Naujasis klebonas Bronius Krakevičius

2021 m. birželio 16 d. Vilniaus arkivyskupija pranešė apie arkivyskupijos diakonams ir kunigams įteiktus naujus paskyrimus.Pranešime nurodyta, kad Bronius Krakevičius atleidžiamas iš Valkininkų Švč. Mergelės …

KABELIŲ KRAUTUVĖS SKAITYKLA

Daugelis jau girdėjo apie Tūkstantmečio mokyklas (TŪM). Šis projektas stumiamas per daug jo neviešinant. O projekto esmė ta, kad šalies savivaldybių centruose ketinama įrengti 150 …