Showing: 11 - 16 of 16 RESULTS

Laisvės kaina

Septintą kartą 2017 m. sausio 14 d. susiruošėme žygin į Dainavos partizanų vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio bunkerį, norėdami pagerbti Lietuvos laisvės gynėjus ir paklausti savęs –o …