Kabelių parapijos šimtmetis

Rugpjūčio 15 dienos popietę Kabelių bažnyčioje prasidėjo tituliniai Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai. Sugiedoję Švč. Mergelės Marijos litaniją, gausiai susirinkę tikintieji ant Viešpaties altoriaus sudėjo savo prašymus ir dėkojimus. O padėkoti tikrai buvo už ką – šią dieną Kabelių parapija minėjo įkūrimo šimtmetį.

Liturgijai vadovavo kun. Mindaugas Bernotavičius – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius ir Bažnytinio teismo teisėjas.

Pamoksle kunigas akcentavo šios didžios šventės esmę ir prasmę – Švč. Mergelės Marijos gyvenimą, per kurį ji užsitarnavo garbės vainiką Dangaus karalystėje. Žmogus turi siekti šventumo, o tai padės pasiekti trys dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė.

Šv. Mišių metu giedojo Varėnos kultūros centro mišrus choras „Harmonija“(vad. I. Zalanskienė). Pasibaigus liturgijai, susirinkusieji galėjo pasiklausyti choro atliekamų giesmių ir dainų. Bendrystės dvasioje džiugi šventė tęsėsi bažnyčios šventoriuje.

Tegul kiekvieną dieną mūsų širdyse ir lūpose skamba nuolankūs Švč. Mergelės Marijos žodžiai, šlovinantys Dievą, kuris išsklaido išdidžios širdies žmones, išaukština mažuosius, gėrybėmis apdovanoja alkstančiuosius.

***

Užuraistės žmonės – labai aktyvi ir šviesi Kabelių kaimo dalis. Kalbame ne tik apie šio kaimo vaikus, bet ir anūkus.

Kabelių parapijos šimtmetyje dalyvavo ir a. a. Igno ir Marytės Adomavičių vaikai – Vytautas, Onutė ir Juozas. Nors kiekvienas turi susikūręs savo gyvenimą ne Dzūkijoje, bet Žolinės tradicijos, kai į Kabelius susirenka visi giminės, jie nepamiršo. Ir labai smagu ir nepaprastai gera, kad jie grįžta namo (Onutė net iš Klaipėdos!)…

Ir kaip nebegrįžti, jei pati bažnyčia mena jų TĖVO rankas… Kabeliškiai žino, kad daug medžio darbų bažnyčioje yra nudirbta Igno Adomavičiaus rankomis… „Ca gal dar Igno daryta…”– dažnai nuskamba kieno nors balsas žiūrint į kokį langelį ar paveikslo rėmą…
Šiemet Juozas ir Vytautas fotografuodami šildė savo žvilgsniu to net nenujaučiančius…

Nuotraukų autorė Vaida Jonušytė ir Juozas Adomavičius (jaunasis)

Nuotraukų galerija. Nuotrauka pasirenkama, po to padidinama ją paspaudus.

Panašios publikacijos