Kabelių kaimas

Kabeliai – kaimas Varėnos rajono savivaldybės teritorijos pietuose, 13 km į pietvakarius nuo Marcinkonių, 3 km į pietryčius nuo Vilniaus–Gardino geležinkelio, yra nebeveikianti stotelė. Piečiau nuo kaimo išvesta valstybės siena su Baltarusija. Seniūnaitijos, parapijos centras. Yra Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Kabelių girininkija, 2 parduotuvės.

Pro kaimą eina kelias Šklėriai–Kabeliai–Musteika , atšakos į Ašašninkus, Grybaulią, Daržinėles.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kabelių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Sovietmečiu šioje parapijoje veikė pogrindžio kunigų seminarija. Bažnyčioje klebonavo kun Jonas Lauriūnas taip pat vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų kunigas Karolis Garuckas.

 

Stendas legendiniam partizanų vadui pulkininkui leitenantui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui. Kabeliuose 1944–1945 metais jis dirbo buhalteriu girininkijoje, čia prasidėjo šio partizaninės kovos Dzūkijoje organizatoriaus partizaninė veikla. 1945 m. gegužės 7 d. įsteigė Dzūkų grupės partizanų štabą, parengė jo pirmus direktyvinius dokumentus, vėliau suformavo Merkio rinktinę (po jo žūties pavadinta Kazimieraičio vardu). 1945 m. lapkričio 18 d. įkūrė „A“ apygardą, o 1946-ųjų pavasarį suformavo Pietų Lietuvos partizanų sritį ir buvo išrinktas jos vadu. 1946 m. balandžio 22 d. pasirašė Lietuvos partizanų deklaraciją, skelbiančią pagrindinius Lietuvos valstybingumo atkūrimo principus, leido srities laikraštį „Laisvės varpas“. 1946 m. liepos 2 d. susirėmime su sovietine kariuomene Žaliamiškyje netoli Liškiavos (Lazdijų aps.) buvo sunkiai sužeistas ir po kelių valandų mirė.

 

Mokyklos pastatas (dabar – Marcinkonių mokyklos Kabelių universalus daugiafunkcis skyrius)

 

Kabelių bendruomenės namai

Kabelių bendruomenė

Bendruomenės pirmininkė

 

Kabelių seniūnaitija

Seniūnaitis – Darius Marčinskas,
tel. 8 615 86 826 (trumpasis Nr. 551).

Panašios publikacijos