Naujasis klebonas Bronius Krakevičius

2021 m. birželio 16 d. Vilniaus arkivyskupija pranešė apie arkivyskupijos diakonams ir kunigams įteiktus naujus paskyrimus.Pranešime nurodyta, kad Bronius Krakevičius atleidžiamas iš Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado ir Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijų klebonu.

Naujojo Kabelių parapijos klebono gimimo data: 1963-10-14
Kunigystės šventimų data: 1990-05-27

unigas brolis Saulius Rumšas OP ir naujasis klebonas

Klebonas garsėja ir kaip profesionalus fotografas, surengęs ne vieną mylimos Dzūkijos ir čia gyvenančių gyvūnų fotografijų paroda. Pasak kunigo B. Krakevičiaus, fotografija jam ne tik būdas vis labiau gėrėtis Dievo kūrinija, bet ir sudėtinė pastoracijos dalis. Dievas yra gražus ir šis grožis švyti kiekviename kūrinyje, teigia kunigas, neieškantis žodžio kišenėje ir dosniai dovanojantis visiems šypsenas.

Kunigo nuotraukose atsiskleidžia ne tik Dzūkijos gamtos specifinis koloritas gimtųjų vietų peizažuose, bet ir atskirų gamtos, miško, vandens pasaulio detalių, kurių dažnai mes nepastebime, filosofinis sureikšminimas, laikinos egzistencijos paralelės, iš pirmo žvilgsnio nereikšmingos šakelės, samanėlės, skruzdžių ir vorų tako grožis ir poezija. Taip pat gyvosios gamtos, jos gyventojų, paukščių, žvėrių, gyvačių dinamika ir didelė prasmė to, kas kasdien vyksta ne tik žmogaus, bet ir gamtos gyvenime. Ir visa tai pateikiama profesionaliai, estetiškai (daugiau ČIA).

Pirmosios sekmadienio mišios su dabartiniu klebonu Broniumi Krakevičiumi. Pamokslą sakė svečias dominikonas kunigas brolis Saulius Rumšas OP.

Klebonas Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčioje.

 

 

Panašios publikacijos