Neabejingi savo karšto likimui įsteigė bendraminčių asociaciją

Grūdos upelio užtvanka

Pradėjo veikti šių metų pradžioje įsteigta, neseniai įregistruota asociacija „Grūdos kraštas“. Jos steigėjai – devyni šiame krašte gimę ir užaugę ar iš kitur atvykę, nuolat gyvenantys ar dažnai besilankantys žmonės, kurių tikslas – aktyvinti krašto žmonių ekonominį, kultūrinį gyvenimą, skatinti socialinę ir labdaringą veiklą, gaivinti istorinį paveldą, puoselėti humanistines tradicijas.

Asociacijos „Grūdos kraštas“ pirmininkė Rūta Petrauskaitė

Grūdos kraštas aprėpia Kabelių ir aplinkinių kaimų bei gyvenviečių žemes, kitaip sakant, Kabelių kraštą, tačiau gali siekti ir toliau, jei tik tai ten veda kultūros, istorijos, tradicijų ar kokios kitos gijos.

Asociacijos steigėjai tikisi bendriems darbams sutelkti daug šiam kraštui artimų, jo likimui neabejingų žmonių – būsimų asociacijos narių ar šiaip jai prijaučiančių ir jos veiklą remiančių bendražygių, neabejingų šio krašto likimui.

„Grūdos krašto“ būstinė yra Grybaulios kaime, vienas iš asociacijos įkvėpėjų ir steigėjų, asociacijos garbės narys profesorius Jonas Grigas, kilęs iš Kabelių, jos pirmininke išrinkta kita profesorė, šių eilučių autorė Rūta Petrauskaitė, o ši svetainė bus vieta, kur bus galima sužinoti apie asociacijos veikla, dirbamus ir nudirbtus darbus, ateities planus, būsimus renginius ir talkas, apie šio krašto žmonių džiaugsmus ir vargus bei galimybes jiems padėti.

Panašios publikacijos