Prof. Jonas Grigas. Kas suka civilizacijos ratą?

Žmonijai reikia vis daugiau energijos. Mokykloje moko, kad pasaulį suktis verčia energija. Ji išgaunama iš naftos, anglių, dujų, vėjo, vandens ir branduolinėse jėgainėse. Energija varo variklius, maitina buitinius prietaisus, augina augalus. Bet pirmasis termodinamikos dėsnis teigia, kad energija iš nieko neatsiranda ir niekur neišnyksta, kad ji išsilaiko. Jeigu energija niekur nedingsta, tai kam mums reikia vis naujos energijos? Kodėl nenaudojame tos pačios? Kam statome vis naujas elektrines?

Būkime tikslūs – kad civilizacijos ratas suktųsi į priekį, pasauliui reikia visai ne energijos, bet reikia mažos entropijos šaltinių! Entropija yra sistemos netvarkos matas – kuo didesnė sistemos netvarka, tuo didesnė jos entropija.

Bet kokia energija (mechaninė, elektros, urano branduolių skilimo ir kt.) galiausiai virsta šilumine energija, o šiluma teka tik iš šiltų kūnų į šaltus ir to tekėjimo neįmanoma apgręžti be papildomos energijos. Šiame procese energija išlieka pastovi, bet padidėja entropija. Būtent entropija negrįžta atgal. Tai draudžia antrasis termodinamikos dėsnis teigiantis, kad visų negrįžtamųjų procesų metu entropija tik didėja! Klimato šilimas yra entropijos didėjimo, t. y. antrojo termodinamikos dėsnio pasekmė. Ir šis procesas, kaip ir visi gamtoje ir visuomenėje vykstantys procesai, yra negrįžtamas.

Civilizacijos ratui suktis pirmyn leidžia visai ne energijos, o mažos entropijos šaltiniai. Be jų energija tolygiai virstų šiluma ir pasaulis atsidurtų šiluminės pusiausvyros būsenoje, kurioje neįmanoma atlikti jokio darbo, nes variklių veikimo principas yra šiluminės energijos tekėjimas iš šiltesnio (mažesnės entropijos) šaltinio į šaltesnį (didesnės entropijos) šaltinį. Žemėje ir arti jos yra gausu mažos entropijos šaltinių. Tai Saulė, malkos, anglys, uranas ir t.t.

Karšti Saulės fotonai turi tokį pat energijos kiekį ir mažiau entropijos kaip dešimtys šaltų Žemės fotonų. Maža Saulės entropija kyla iš dar mažesnės entropijos kosminių dulkių debesies, iš kurio susiformavo Saulė. Saulėje vandeniliui virstant heliu entropija tik didėja. Malkų krūva yra mažos entropijos šaltinis, entropija didėja joms degant, kai ardomi anglies ir vandenilio ryšiai. Panašiai yra degant naftos produktams. Uranui skylant entropija taip pat didėja. Visų šių procesų metu entropija tik didėja! Taigi pasaulį suktis verčia ne energija, bet didėjančios entropijos arba netvarkos dėsnis.

Kiekvienas žmogus, valgydamas maistą, didina aplinkos entropiją. Entropija (netvarka) didėja ir visuomenėje, tą aiškiai matome Lietuvoje, ir ne vien prezidentas, vėl svajojantis apie komunizmą, t.y. „gerovės valstybę“, ar premjerė kalti dėl didėjančios netvarkos šalyje, nes entropija yra valdoma to paties negailestingo antrojo termodinamikos dėsnio.

Jis pražudė imperijas ir civilizacijas. Ir dar pražudys.

Autorius yra habilituotas fizinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius

Panašios publikacijos