Prof. Jono Grigo knygos pristatymas ir prof. Rūtos Petrauskaitės paroda įvyko

Vakar Kabelių mokykloje susirinko nemažas būrelis smalsuolių (net pritrūko kėdžių!), norinčių pasidžiaugti profesoriaus Jono Grigo neseniai Lietuvos mokslų akademijos išleista knyga „Pažinimo šaknys ir vaisiai” bei prof. Rūtos Petrauskaitės eksponuojama vokiečių ir italų keramikos paroda.

Nuoširdžiai džiaugiamės Užuraistės kaimynų parodyta gilia pagarba prof. Jonui Grigui. Dėkojame Onutei, Juozui, Dalei, džiaugiamės, kad prof. Rūtą pagerbė grybauliškiai Elvyra ir Gintas – didžiuojamės jais!

Džiaugiamės, kad atvyko ne tik mūsų krašto žmonės, bet ir iš kitų miestų. Nuoširdžiai dėkojame Meilutei (Povilaitienei) ir Rimutei (Staneliūnienei) Zaliauskaitėms, jautriai atsiliepusioms į renginio kvietimą. Ir ne tik už tai… Ačiū Egidijui Povilaičiui, profesionaliam operatorui, filmavusiam mūsų susitikimo akimirkas ir geranoriškai parėmusiam mūsų renginį.

Dėkojame Petrui Margeliui ir Laurai Morozovaitei už didelį įspūdį palikusias dovanas.

Ačiū „Giružio” redaktorei Romanai Vaičkutei, atvykusiai pagerbti aktyvaus laikraščio bendradarbio prof. Jono Grigo. Redaktorė kabeliškiams atvežė ir dovanų – knygų – Kabelių krautuvės skaityklai ir „Giružio” laikraščių su prof. Jono Grigo straipsniais. Laikraščius galima pasiimti ir parsinešti namo.

Ačiū visiems dalyvavusiems, bet labiausiai – abiem profesoriams, praturtinantiems mūsų kraštą savo idėjomis, kūryba, patarimais ir kita veikla.

Romanos Vaičkutės nuotraukose renginio akimirkos:

Kabelių parapijos emuziejus

Panašios publikacijos