Sambūrio iniciatyvinės grupės nariai

(Projektas)

Jonas Grigas –  habil.fizinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius.

Danutė Valentukevičienė  – filologė, Kabelių krašto šnektų tyrėja.

Rytis Martikonis – Lietuvos diplomatas

Onutė Grigaitė – ekologė- botanikė, gamtos mokslų daktarė.

Rūta Petrauskaitė –  kalbininkė, habil.humanitarinių mokslų daktarė, profesorė.

Laima Šklenikaitė – verslininkė

Marius Tavoras – istorikas

Laura Garbštienė –  menininkė.

Milda Laužikaitė – menininkė.

Audrius Jokubauskas  – verslininkas.

Rasa Budnikienė – filologė.

Kabelių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Kraulaidienė.

Musteikos kaimo bendruomenės pirmininkas …………………………………….

Margionių kaimo bendruomenės pirmininkė …………………………………….