Sekminių patirtis Kabeliuose

Sekmines

Birželio pirmąjį sekmadienį švenčiama Tėvo diena Kabelių parapijoje sutapo su Sekminėmis ir Pirmąja Komunija.

Šiandieninėje visuomenėje apie dvasinę patirtį vengiama kalbėti, bijant sulaužyti materialistinio mąstymo ir elgesio normas. Visgi reikia pripažinti, kad vidinės žmonių patirtys formuoja istoriją, o jų raiška – nuotraukos – tampa vidinių įvykių iliustracijomis. Vartydami šeimos nuotraukas daugelis prisimena į dvasingumo kelionę lydėjusius asmenis: tėvus, kunigus, giminaičius, draugus.

Kabelių ir Marcinkonių parapijos vaikai ir jų tėvai ilgai nepamirš Sekminių iškilmių šimtametėje Kabelių bažnyčioje: tėvai – jaudulio laimindami savo vaikus prieš Pirmąją Komuniją, o pastarieji – pirmo sąmoningo žingsnio Dievo link kartu su savo artimaisiais ir su kunigu Povilu Paukšte. Prisimenat Kabelių bažnyčios istoriją, kažin ar atsitiktinumu galima pavadinti kun. P. Paukštės, dabartinioTelšių vyskupo J. Borutos mokinio, paskyrimą į Kabelių parapiją. Būtent šioje parapijoje kunigaujant jėzuitui J. Lauriūnui veikė slaptoji kunigų seminarija, kurioje studijavo tuometis Fizikos instituto darbuotojas J. Boruta.

Melsdamiesi Sekminių dieną ir aukodami atnašas parapijiečiai prašė Šventosios Dvasios malonės savo parapijos kunigui ir kiekvienam tėvui. Paprastai tyros, bet kartu iškilmingos Šv. Mišios turbūt buvo panašios į pirmąsias Sekmines, kur Šventosios Dvasios prisilietimas, aplankymas, o gal geriau būtų sakyti, apglėbimas palietė visą žmogaus esybę.

Po Šv. Mišių parapijiečiai dėkojo kunigui Povilui už buvimą kartu, už bendras tikėjimo paieškas ir plačiai atvertus vartus pas Dievą.

Panašios publikacijos